Blog

Požurite se! Zamolbu za prijavu poreza možete kod nas do 15.02.2017 predati

Jasno nam je da ta prijava nije jednostavna izvesti za svatkog od nas, zbog tog smo odlučili našim njegovateljicama biti od pomoći pri prijavi.